Welkom in de bibliotheek van het Periklesinstituut

Het Periklesinstituut verzamelt, beschrijft en publiceert over politiek bestuur en de rol van de volksvertegenwoordiging. Onze publicaties

De experts van het Periklesinstituut publiceren geregeld over democratie, de kwaliteit van bestuur en politiek. Vind hier de door onze medewerkers geschreven boeken, artikelen en lezingen en essays. Je vindt hier ook de door het Periklesinstituut gemaakte tips en taakhulpen voor het politieke ambt.   Het Periklesinstituut verzorgt drie reguliere publicaties: het maandelijkse Periodiek, het wekelijkse Nieuwsoverzicht en dagelijks verschijnt het Citaat van de dag. Voor Binnenlands Bestuur verzorgen we wekelijks de Mystery Burger over de kwaliteit van het debat in het lokale bestuur. Voor NRC becommentarieert John Bijl geregeld de Rotterdamse politiek.  

 

Gíng het nou maar slecht

Met al het gemopper over de democratie lijkt het wel als of iedereen verwacht dat het super-slecht gaat. In deze lezing betoogt John Bijl dat het wel meevalt. En dat alle verbeteringen met burgerjury’s, wijkfora en inwonerstops de boel wel eens slechter zou kunnen maken.

Uitgever:
Periklesinstituut
Auteur(s):
John Bijl

Niet zonder last

Scheldpartijen, smaad en lastercampagnes, dreiging met geweld, doodsbedreigingen, brandstichting, vernieling van persoonlijke eigendommen en bedreiging van gezins- of familieleden. Maar liefst 26 procent van de raadsleden heeft ermee te maken gehad. In haar onderzoek toont het Periklesinstituut aan dat recente cijfers aanzienlijk hoger liggen dan de aantallen die uit eerdere onderzoeken naar bedreiging en agressie tegen raadsleden naar voren kwamen.

Uitgever:
Periklesinstituut
Auteur(s):
Natalie Bosch

Versterk de democratie

In het themanummer Algemeen belang en democratie van het Politiek-wetenschappelijke tijdschrift Idee becommentarieert John Bijl de huidige staat van de democratie. Hij geeft drie tips haar te verbeteren.

 

Artikelen en essays

De experts van het Periklesinstituut werken geregeld mee aan publicaties over democratie, de kwaliteit van bestuur en politiek. We becommentariëren voor verschillende dagbladen en vaktijdschriften de staat van de democratie, schrijven opiniërende artikelen over het politieke ambt verzorgen lezingen over politiek en democratie.  

 

‘Invoering benoemde bestuurders leidt tot minder inspraak’

Het afschaffenLees verder

Uitgever:
Het Parool
Auteur(s):
John Bijl

 

Tips en lesmateriaal

In onze trainingen maken we gebruik van onze lesbundels, werkboeken en andere door ons verzorgde publicaties. We ontwikkelden taakhulpen, controlelijsten en formulieren voor ondersteuning in het politieke ambt.  

 

Tips voor raadsleden

De trainers van het Periklesinstiuut verzamelde hun 5 beste tips voor raadsleden om het debat beter te maken. Je vindt ze op deze folder.

Uitgever:
Periklesinstituut

 

In de media

Onze specialisten geven geregeld in de media commentaar op de actualiteit of worden geïnterviewd over de kwaliteit van het politieke debat.

Te politiek

Geplaatst op donderdag 15 maart 2018

Mystery Burger ‘Dan zijn we aangekomen bij agendapunt 8.3,’ zegt burgemeester Jan Heijkoop. Maar liefst twee raadsleden steken hun hand op. In de vanavond niet zo praatgrage gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht is dat best veel. Maar ja, in de politiek geldt niet alleen hoeveel je zegt maar vooral wat je er mee wilt bereiken.

‘We zijn het eigenlijk helemaal eens met de zienswijze,’ begint Marijke Gommans (D66). Met het voorliggende stuk bespreekt de gemeenteraad vanavond het meerjarenperspectief van de jeugdhulp. Volgens Gommans zit dat wel snor. ‘Er kan niet genóeg aandacht besteed worden aan kinderen,’ stelt ze.

 

‘Daar kunnen we volledig mee instemmen,’ zegt ook Wenny van der Hee (CDA). ‘We staan achter de zienswijze en stemmen in met het meerjarenperspectief.’ Die begroting is overigens niet door de gemeente zélf opgesteld, maar door de organisatie die namens Hendrik-Ido-Ambacht en zestien andere gemeenten uit Zuid-Holland-zuid de jeugdhulp uitvoert. Een gemeenschappelijke regeling, dus, waarbij de raden sámen aan het hoofd van de organisatie staan. Door zich vanavond uit te spreken, verklaart de gemeente het beleid van die samenwerkingsorganisatie goed te keuren — en ze verder niet lastig te vallen.

 

‘We willen wel een amendement indienen,’ vervolgt Van der Hee. ‘Wij distantiëren ons van het advies van de groep die zich werkgroep jeugdhulp noemt,’ legt ze uit. Deze informele werkgroep van raadsleden uit de andere gemeenten had het samenwerkingsverband geadviseerd vooral naar de zware gevallen te kijken. Leden van de Ambachtse gemeenteraad waren niet in dit clubje vertegenwoordigd.

 

De tekst van deze werkgroep staat niet op de agenda, is niet verwerkt in de begroting en heeft geen officiële status — maar Van der Hee staat er op dat de gemeenteraad zich in de eigen zienswijze uitspreekt tegen het informeel advies. ‘Wij vinden het geen goed idee om jeugdhulp politiek te maken,’ stelt de CDA’er.

 

Even wachten. Een groep raadsleden ervaart problemen bij de manier waarop de jeugdhulp zijn werk doet, en in deze raad wordt voorgesteld daar niet op in te gaan ‘om dat ze het niet politiek wil maken’? De keuzes die er in deze zienswijze staan en een uitspraak van de raad, het hoogste orgaan van de gemeente, zijn toch per definitie politiek?

 

‘De werkgroep vertegenwoordigt niet de mening van alle gemeenteraden in het samenwerkingsverband,’ legt Van der Hee verder uit. Waarom er niemand van deze raad deelnam aan die werkgroep, maakt zij echter niet duidelijk.

 

‘Mevrouw Gommans zegt dat jeugdhulp zo breed mogelijk moet worden ingezet,’ vat wethouder Patrick van der Giessen samen. Dat zoiets vooral een politieke uitspraak is, lijkt ook de bestuurder te ontgaan. ‘En mevrouw Van der Hee ondersteunt dat met haar amendement,’ ook al staat er in dat voorstel feitelijk dat de raad een politiek debat uit de weg wil gaan.

 

‘De meeste van mijn collega’s zijn het daarmee eens,’ gaat wethouder Van der Giessen verder. Je mag maar aannemen dat hij dat standpunt ook als lid van het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband heeft geuit – al legt hij aan deze raad, zijn politieke baas, vanavond niet uit of hij dat ook heeft gedaan. ‘Het is aan de raad, maar het college zou het eens zijn met het amendement.’

 

Dat wordt dan ook aangenomen. De steunbetuiging voor het werk van de jeugdhulporganisatie wordt dus uitgebreid met een knorrige passage om de informele oproep van ándere raadsleden lukraak naast zich neer te leggen. Het meningsverschil tussen verschillende raadsleden die met z’n allen aan het hoofd staan van dit samenwerkingsverband, wordt daarmee in een la weggemoffeld. Net als de verantwoordelijkheid van déze gemeenteraad om in een samenwerkingsverband óók met de andere gemeenteraden samen politiek te bedrijven.

Deze column verscheen eerst op 12 maart 2018 bij Binnenlands Bestuur.

‘Nul stemmen voor deze kandidaat’

Geplaatst op woensdag 27 december 2017

Opinie ‘Voor het wethouderschap is het niet nodig je voor de raad te kandideren. Nergens in Kies- of Gemeentewet staat dat wethouders lid van of kandidaat voor de gemeenteraad moeten zijn geweest.’ Toch kiest het CDA in Sint Anthonis er voor om een kandidaat-wethouder boven aan de lijst te plaatsen. De gemeente raad in wil ze niet.

‘Als ik geen wethouder wordt, houdt het avontuur in Sint Anthonis voor mij op,’ zei CDA-lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen Ingrid Voncken tegen  de Gelderlander. Voncken woont nu in Gennep, maar heeft na de komende verkiezingen geen behoefte om in de gemeente gaan wonen waar ze de lijst trekt.

 

John Bijl roept in dit opinie-artikel de kiezer in Sint Anthonis daarom op om níet op mevrouw Voncken te stemmen. ‘Gemeentelijke kiezers verdienen kandidaten die klaar zijn voor het ambt — of het op z’n minst ambiëren,’ schrijft hij in Binnenlands Bestuur, ‘in plaats van op baantjesjagers die zich onder valse voorwendselen op kieslijsten laten plaatsen.’

 

Voor het CDA is de kritiek, die ook al uit de hoek van bewoners kwam, geen aanleiding om Voncken terug te trekken als lijsttrekker. ‘Ingrid Voncken is met afstand de beste vertegenwoordiger op onze lijst,’ zegt afdelingsvoorzitter Evelien Baltussen in een reactie tegen de Gelderlander. ‘Wij zien het als een vorm van bestuurlijke vernieuwing.’

 

Volgens de Gelderlander moest Bijl daarom lachen. ‘Zo deden we dat vóór 2002. Maar daar zijn we van afgestapt. We noemden het monisme. We hebben nu al 15 jaar een dualistisch systeem. Terug is de tijd is geen vernieuwing.’

 

 

‘Gefeliciteerd, uw raadsleden maken ruzie’

Geplaatst op maandag 4 december 2017

Opinie Dat gemeenteraadsleden botsen en met stoelen gooien, is juist goed. Het politiek debat wint erbij.

In meer dan de helft van de gemeenteraden is het hommeles, schreef Trouw op maandag 27 november. Een benepen kijk op wat er in de lokale politiek gebeurt, vindt John Bijl. Het is juist gezond als raadsleden ruzie maken, schrijft hij zaterdag  in dezelfde krant. ‘Juist als politici elkaar aanpakken, geven ze gehoor aan de emoties op de publieke tribune.’

 

Het hele artikel is hier in Trouw te lezen.