Mystery Burger: Help mijn raadslid is een klusser!

Geplaatst op maandag 27 maart 2017

Mystery Burger. ‘Over de invulling van de toegekende gelden voor kinderen in armoede zijn we bijzonder teleurgesteld,’ zegt Dorothé Kieboom (PvdA). De raad van Nissewaard behandelt vanavond de Nota Minimabeleid die het college aan het hoogste orgaan heeft voorgelegd. ‘Deze Klijnsma-gelden worden volledig ingezet in het hele minimabeleid,’ vervolgt Kieboom haar teleurstelling. Ze had liever gezien dat er apart beleid voor kinderen in armoede zou zijn.
Om dat te corrigeren, heeft ze samen met de fracties van D66, SP en LOB een motie opgesteld. Daarmee stelt ze voor het volledige bedrag van de Klijnsma-gelden, zo’n vier-en-een-halve ton, uit het minimabeleid weg te halen. Voor de bestrijding van kinderarmoede zou dan in het najaar een nieuw plan moeten komen.

 

‘Een aantal elementen voelen toch als een amendement,’ zegt een daarover wat verwarde Angelique Twisker (VVD) voorzichtig. Daar heeft ze een punt. Met een motie geeft een gemeenteraad normaal gesproken een bepaalde richting bij het beleid aan. Een duwtje in de goede richting, zeg maar. Maar Kieboom wil met haar voorstel aan de nota zelf knutselen. Zonder de verbouwing af te maken, overigens.

 

‘De motie betekent verschraling van het minimabeleid,’ merkt Nelleke Vonk Noordergraaf (ONS) op. In de motie staat namelijk niet hoe het met de nota verder moet wanneer het bedrag van de Klijnsma-gelden nu ergens anders voor wordt gereserveerd.

 

‘Ik begrijp dat niet,’ zegt Ellen Slachter (D66). ‘De gelden van Klijnsma worden jaarlijks ter beschikking gesteld en komen bovenop wat we al hebben,’ meent ze. ‘Als de middelen niet worden ingezet, moeten we keuzes maken in het minimabeleid zoals het er nu voor ligt,’ valt Twisker haar in de rede. ‘Deze middelen zijn door de minister toegezegd voor kinderen,’ vervolgt Slachter. ‘Wat ik zie, is dat ze aan andere dingen worden uitgegeven.’

 

‘Is het nu verplicht de Klijnsma-gelden in te zetten voor kinderen?’ vraagt Bernard Tebrugge (ChristenUnie/SGP). Wethouder Dirk van der Schaaf weet daarop het antwoord. ‘De Klijnsma-gelden zijn niet geoormerkt, maar geoogmerkt,’ legt hij uit. ‘Geoormerkt zou betekenen dat je ze móet besteden aan waar het voor is bedoeld,’ vervolgt Van der Schaaf. En met geoogmerkt is dat niet zo. ‘Je bent het als gemeente niet verplicht ze zo in te zetten.

 

Toch gaat er heel veel geld naar kinderen, zegt de wethouder. ‘Er gaat al 420 duizend euro naar naar de kinderbijdrage. Met deze nota wordt dat 242 duizend euro extra.’ Het is Slachter niet genoeg. ‘Ik zie liever dat al het geld van de Klijnsma-gelden naar kinderen gaat,’ besluit ze.

 

Als uiteindelijk over de nota wordt gestemd, zijn alleen PvdA en SP tegen. De motie, die zoals gebruikelijk ná het raadsbesluit in stemming wordt gebracht, haalt het zoals verwacht niet. De vier indienende fracties, samen met de fractie van Lokaal Nissewaard, stemmen nog wel voor. Het levert de juridisch kolderieke situatie op dat vijf fracties voorstellen ruim vier ton uit een nota te plukken die de raad een tel eerder reeds had goedgekeurd. Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als de motie het wél had gehaald.

 

‘Kinderen in armoede groeien op tot minder gelukkige en evenwichtige burgers,’ merkte een emotionele Ellen Slachter eerder in het debat op. Die betrokkenheid met de inhoud siert haar. Maar misschien wordt het wel eens tijd, dat men zich in deze raad ook eens om de kwaliteit van de raadsinstrumenten gaat bekommeren.

De Mystery Burger in jouw gemeente?

NederlandDe Mystery Burger zit elke week op een willekeurige publieke tribune van een gemeenteraad of provinciale staten. Hij rapporteert zijn bevindingen in Binnenlands Bestuur. Lees alle columns hier.

 

De Mystery Burger zelf een keer jouw vergadering laten beoordelen? Informeer naar de mogelijkheden van een raadsobservatie.

Cookie instellingen

Periklesinstituut maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken voor functionele en analytische doeleinden. Meer informatie over deze verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen