Archief

Periklesinstituut en Parlaeus ondersteunen de democratie van binnenuit

Geplaatst op dinsdag 3 september 2019

Met ingang van 1 september gaat het Periklesinstituut al het lesmateriaal voor deelnemers aan onze bijeenkomsten verspreiden via de infrastructuur die Parlaeus biedt.

Parlaeus en het Periklesinstituut gaan elkaar versterken. Parlaeus maakt besluitvorming bij overheden efficiënter, transparanter en inclusiever. Dat doet zij door besluitvormingsprocessen van begin- tot eindpunt te ondersteunen met een integrale online-oplossing. Het Periklesinstituut begeleidt gemeenteraden en Provinciale Staten in het verbeteren van het debat en het politieke proces.


Die samenwerking is praktisch én inhoudelijk. Het Periklesinstituut maakt voor het verspreiden van opleidingsmateriaal onder haar cursisten gebruik van de infrastructuur die Parlaeus biedt. Deelnemers ontvangen al het lesmateriaal direct zonder dat er een boom aan is verspild én in de toekomst alle updates en nieuwe materialen. ‘Met nieuwe opdrachten en casuïstiek, en nieuwe modellen en achtergrondartikelen hopen we raads- en Statenleden steeds weer aan te moedigen zich verder te bekwamen in het volksvertegenwoordigende werk,’ zegt John Bijl van het Periklesinstituut.

Op inhoudelijk vlak gaan Parlaeus en het Periklesinstituut gezamenlijk workshops en masterclasses organiseren én gebruiken elkaars ervaringen om het informatie- en vergaderprocesmanagement in een gemeente en een provincie steeds beter en effectiever te laten verlopen. ‘In wat we doen, vullen we elkaar mooi aan,’ licht Rob Bosveld van Parlaeus de samenwerking toe. ‘Wij versterken de kwaliteit van besluitvorming door de ondersteuning van de processen te verbeteren. Het Periklesinstituut verhoogt de kwaliteit van besluitvorming door raadsleden, raden en colleges te trainen in het gezamenlijk voorbereiden en nemen van een goed politiek besluit.’

‘Parlaeus en het Periklesinstituut delen de visie dat verbetering van de besluitvorming urgent is,’ zegt Bijl. Met nieuwe opties, meer heldere processen, steeds beter wordende procesondersteuning én gemakkelijke beschikbaarheid van modellen en lesmateriaal wordt de vertegenwoordigende democratie beetje bij beetje van binnenuit gestut. ‘Onze democratie is kostbaar, maar ook kwetsbaar,’ zegt Bijl.

Als je de democratie beter wil maken, moet je niet allen naar de grote dingen kijken. Sterker nog, vaker zijn het de kleine dingen die het doen. Betere ondersteuning van het vergaderproces, en eenvoudigere beschikking hebben over lesmateriaal en naslagwerk zullen voor weinigen een groot verhaal zijn, maar volksvertegenwoordigers hopelijk sterker doen staan in het voeren van het politieke debat en het nemen van politieke besluiten.

Over Parlaeus 

Parlaeus maakt besluitvorming bij overheden efficiënter, transparanter en inclusiever. Dat doet zij door besluitvormingsprocessen van begin- tot eindpunt te ondersteunen met een integrale online-oplossing.

Kern van de filosofie is het denken in onderwerpen, dossiers en (online) samenwerking. Met behoud van gescheiden verantwoordelijkheden, maakt Parlaeus het voor alle betrokkenen (van raadslid tot wethouder, van ambtenaar tot inwoner) mogelijk om gebruik te maken van dezelfde informatiestroom. Ze kunnen samenwerken, wanneer en met wie dat wenselijk is, maar ook de ontsluiting van informatie verandert hierdoor fundamenteel.

Meer weten over Parlaeus? Kijk op www.parlaeus.nl.

Over het Periklesinstituut 

Het Periklesinstituut begeleidt gemeenteraden en Provinciale Staten in het verbeteren van het debat en het politieke proces, verzorgt trainingen voor fracties en individuele politici en coacht wethouders en andere politiek bestuurders. Inmiddels werkte het Periklesinstituut al samen met bijna honderd gemeenten en de helft van alle provincies. De medewerkers van het Periklesinstituut publiceren of verschijnen geregeld in populaire en gerichte media over de kwaliteit van democratische besluitvorming en politiek bestuur.

Meer weten? Kijk op: www.periklesinstituut.nl.

Cookie instellingen

Periklesinstituut maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken voor functionele en analytische doeleinden. Meer informatie over deze verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen