Kaderstellen. Want het hoogste orgaan ben je niet voor niks.

De raad is het hoogste orgaan van de gemeente. En de provinciale staten is de baas van de provincie. Zij bepalen, namens de bevolking, wat er góed is voor de bevolking.

Met woorden van die strekking staat het in de grondwet. In de praktijk is het toch vaak het college van burgemeester en wethouders of gedeputeerde staten die iets op de agenda plaatsen , een oplossingsvoorstel doen én uitleggen waarom iets moet gebeuren.   Met het programma Kaderstellen in de praktijk helpt het Periklesinstituut gemeenteraden en staten met het verstrekken van kraakheldere opdrachten aan het bestuur, waar het politiek kader helder in is.

 

Beschrijving

Te vaak klagen gemeenteraden en provinciale staten dat ‘ze niet aan de knoppen zitten’. Ze voelen zich geleid door de bestuurders en gemarginaliseerd tot een slechts controlerend orgaan.

 

Met het programma Kaderstellen in de praktijk helpen we raden en staten met het oppakken van hun kaderstellende rol. We coachen de raad in het voeren van een uitgangspunten debat, waar politieke meningsverschillen botsen en verschillende inzichten verbaal worden uitgevochten. Nog voor er een letter over beleid op papier staat.  

 

Waarom? Omdat een goed kaderstellend debat een meer herkenbare invloed van de volksvertegenwoordiging oplevert én het de uitwerking van de wensen van de raad door het college makkelijker maakt.

 

Burgers snappen zo beter waarom er voor bepaald beleid is gekozen en met het heldere politieke kader is een welles-nietes debat over een al reeds voorliggend raadsbesluit niet meer nodig. Zo is politiek beleid inzichtelijker én sneller voor elkaar.

 

In twee of meer bijeenkomsten, gecombineerd met een observatie en terugkoppeling, geven we de raad of staten uitgangspunten voor een kaderstellend debat en helpen we de leden aan technieken en vaardigheden om dit goed uit te voeren. In overleg met de griffie en het presidium (of de agendacommissie) kiezen we een beleidsdossier om mee aan de slag te gaan.

 

Het programma Kaderstellen in de praktijk is voor de gehele raad of staten. We verzorgen het wanneer het hen uitkomt. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden, onze beschikbaarheid of gewoon voor het plannen van de bijeenkomst.

E-mail ons  Contactformulier

 

Opbrengst

Na de bijeenkomst is er een gezamenlijk beeld over hoe de kaderstellende rol van de volksvertegenwoordiging is te vergroten. De raads- en statenleden gebruiken politieke overtuigingen om in concrete termen met elkaar over komen beleidsvoorstellen te spreken. Via het presidium of de agendacommissie worden een of meerdere, grotere of kleinere dossiers als oefening direct tot een goed einde gebracht.  

 

Aanpak

In een interactieve sessie met de raad bespreken we het onderwerp kaderstellen in de politiek. Aan de hand van levendige voorbeelden, die we als ervaring opdeden in meer dan 200 gemeenten en provincies, laten we zien hoe een raad effectiever tot beleid komt door het kaderstellend vermogen te vergroten. Aan de hand van een beleidssimulatie helpen we de leden én de voorzitter aan technieken en procedures om het kaderstellend debat effectief te voeren.  

 

Na deze bijeenkomst kiezen we met presidium of agendacommissie welke dossiers zich er toe lenen om kaderstellend op de agenda van de Kaderstellen — voorzijderaad of staten te plaatsen. Voorafgaand organiseren we met de gehele raad een voorbereidende sessie waar we aan de hand van de Debatkaartmethode het raamwerk voor op politiek onafhankelijke wijze het kaderstellende debat formuleren.  

 

Dit uiteindelijke debat voeren de fracties zelf en wordt door een specialist van het Periklesinstituut geobserveerd. De raad of staten ontvangt een terugkoppeling met een oordeel en tips.  

 

Aan het eind van de eerste bijeenkomst ontvangen de leden een lesbundel.

 

Ervaringen

 

Gerelateerde programma's

 

 

Terug naar Programma’s voor de volksvertegenwoordiging. Nog geen keuze kunnen maken? Neem contact op.

E-mail ons  Contactformulier

Cookie instellingen

Periklesinstituut maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken voor functionele en analytische doeleinden. Meer informatie over deze verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen