Leren auditeren

Het college heeft de verantwoordelijkheid de begroting op te stellen en het financieel beleid te voeren. Maar doet dit niet alleen. Samen met de Auditcommissie zorgt hij er voor dat de begroting niet alleen sluitend, maar ook leesbaar is.

 

 

 

Waarom is er eigenlijk een auditcommissie?
Hoewel het de verantwoordelijkheid van het college is om de begroting op te stellen en het financieel beleid van de gemeente te voeren, doet hij dit niet alleen. Niet alleen geeft de raad kaders voor de begroting mee, ook stelt de raad sámen met het college regels voor de informatievoorziening en de verantwoording op. Zo is niet alleen het wat (in bijvoorbeeld de kader- of voorjaarsnota) maar ook het hoe (in de planning-en-controlcyclus) georganiseerd.

De auditcommissie is in dit proces een soort spelverdeler van het gemeentebeleid. Ze voert namens de raad een scherp gesprek met het college – en de raadsaccountant – over de finesses van financieel beleid. Zodat er een een wijze van informeren komt, die de héle gemeenteraad in staat stelt om te sturen op de hoofdlijnen van beleid. De commissie heeft naar de gemeenteraad toe dus een belangrijke adviserende functie.

 

Leren auditeren

 

Een auditcommissie van de gemeenteraad heeft drie stakeholders: de raad als geheel zelf natuurlijk, de gemeentelijke accountant en het college van B&W (de wethouder van financiën, bijgestaan door de controller en enkele ambtenaren).

 

Een goede auditcommissie stelt de gemeenteraad in staat om aan de hand van de aangeboden stukken (constructief) kritisch te sturen op de inhoud van het gevoerde beleid. Zij doet dat door duidelijke afspraken te maken over de vórm van de stukken. Anders verwoord: als een gemeenteraadslid vindt dat de stukken niet leesbaar of onvoldoende begrijpelijk zijn, is er werk aan de winkel voor de auditcommissie! Want de vorm leidt dan af van de inhoud.

 

Het Periklesinstituut helpt gemeenteraden hun rol beter te pakken. We werkten inmiddels al met meer dan honderd gemeenteraden samen aan het verbeteren van de politieke processen. Een auditcommissie bespreekt wanneer de raad wordt geïnformeerd, hoeveel programma’s er in de begroting zijn, welke reserves aangehouden moeten worden etc. Een goed werkende auditcommissie is daarmee onmisbaar dus voor de raad en een belangrijke schakel in het politieke besluitvormingsproces.

 

De trainingen worden verzorgd door seniortrainer Michiel van der Eng

 

Programma

 

Om de Auditcommissie optimaal in positie te brengen stellen we een interactieve workshop voor in twee bedrijven. Allereerst bespreken we de rol die de commissie heeft in het bestuurlijk proces. Daarna zoeken we met welk instrumentarium de commissie haar bijdrage levert.

 

De rol van de auditcommissie
Allereerst belichten we de rol, taak en positie van een auditcommissie in de planning- en controlcyclus en ten opzichte van raad, college en accountant: de do’s en don’ts van een auditcommissie. Dit onderdeel zal ongeveer een uur in beslag nemen.

 

Aan het eind van dit deel zijn de deelnemers in staat om aan hun collega’s in de gemeenteraad uit te leggen welke toegevoegde waarde de auditcommissie heeft.

 

Het werk van de auditcommissie
Die toegevoegde waarde moeten de deelnemers dan nog wel waarmaken! Het doel is immers om de gemeenteraad, als hoogste orgaan met het budgetrecht, in staat te stellen te sturen op de financiën.
In het tweede deel diepen we uit aan welke informatieknoppen de leden willen draaien in het financieel beleid van de gemeente. We volgen gemeentelijke plannen op hun reis over de weg van het geld en toetsen welke informatie wanneer beschikbaar is: bij het plan zelf, bij de uitvoering ervan en bij de verslaglegging. Wanneer weet je of je ’in control’ bent? Ook komt hier aan bod welke vragen je kunt stellen aan de accountant.

 

Aan het eind van dit onderdeel hebben de deelnemers een duidelijke mening over de informatievoorziening aan de raad en zijn ze in staat om daarover het gesprek aan te gaan met het college over een nieuwe financiële verordening. Voor dit onderdeel nemen we twee uur de tijd.

 

 

Nog vragen over het presidiumprogramma of wil je er meer van weten?
Neem contact op met Natalie Bosch.

 

 

nataliebosch@periklesinstituut.nl

+31 6 20 79 81 70

 

Terug naar Programma’s voor de volksvertegenwoordiging. Nog geen keuze kunnen maken? Neem contact op.

 

E-mail ons  Contactformulier

 

 

Cookie instellingen

Periklesinstituut maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken voor functionele en analytische doeleinden. Meer informatie over deze verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen