Overtuigend, weloverwogen en authentiek debatteren

In elke gemeenteraad en provinciale staten wordt gedebatteerd. Of het nu om een aannemen van een motie, het duiden van een antwoord van de wethouder of gedeputeerde óf over het besluiten over een beleidsvoorstel is. Met het debat besluit de gemeenteraad over zaken die alle inwoners aangaan. Niet gek dat je als raads- of statenlid over excellente debatvaardigheden moet beschikken. Ze presenteren hun politieke standpunten goed onderbouwd en betogen overtuigend en authentiek. Ze zijn óók in staat weerleggingen, tegenargumenten en betogen van opponenten te analyseren en van weerwoord te voorzien. Kortom, goede raadsleden zijn in staat om de rest van de wereld uit te leggen waarom hún idee het beste is voor de gemeente — en de plannen van de ander maar niks.  

 

beschrijving

De training Politieke debatvaardigheden va het Periklesinstituut helpt u aan hoogwaardige technieken en methoden om het debat goed te voeren én deze in de context van het politieke debat toe te passen.  

 

We maken daarvoor gebruik van methoden uit de tijd van Perikles en tot aan moderne wetenschappelijke inzichten, gecombineerd met onze de ervaring die we zelf opdeden. Onze trainers waren zelf raad- of statenlid, griffier of burgemeester. Samen trainden we letterlijk duizenden politici op alle denkbare bestuurlijke niveau’s waarvan in meer dan honderd gemeenten. En, mede door onze rubriek De Mystery Burger in Binnenlands Bestuur, zagen we alleen al in de laatste jaren honderden gemeenteraden vergaderen.  

 

Hierdoor zijn we in staat debatvaardigheden aan te leren, die rekening houden met de politieke context. Ze houden rekening met een debat met meerdere partijen, de rol van het college en de druk van de publieke tribune en de media.  

 

Onze trainingen behandelen niet alleen de vaardigheden nodig om overtuigend te zijn, maar ook je rol in de raadsvergadering, het organiseren van je argumenten, het analyseren van de gevraagde beslissing, je rol als lid van het hoogste orgaan en het vergaderproces van beeldvorming – oordeelsvorming – besluitvorming zoals dat in gemeentepolitiek wordt gehanteerd.  

 

Als laatste vinden we het belangrijk dat je de technieken die we behandelen op je eigen manier kunt gebruiken. We leren je hoe je een goed betoog vormgeeft, de juiste argumenten selecteert en op welke wijze je een politieke opponent van repliek dient zonder je eigen manier van spreken of eigen stijl te verliezen. De meest overtuigende politici, zijn immers de meest authentieke politici.  

 

Het programma Politieke presentatievaardigheden organiseren we in fractie- of partijverband. We menen dat dergelijke vaardigheden het best kunnen worden geleerd en geoefend in de intimiteit van de eigen fractie over onder gedachtegoedgenoten. Ze vragen een kwetsbare houding die – zeker politici – niet natuurlijk valt in het openbaar en met politici uit een andere partij.  

 

Opbrengst

Na de training beschikken de deelnemers over technieken en methoden om een argument op te bouwen, argumenten te selecteren op hun effectiviteit en hun bijdrage authentiek en overtuigend in de raad of staten te presenteren.  

 

Ze zijn in staat om vragen te pareren en drogredenen en andere valkuilen te herkennen en deze van een snel weerwoord te voorzien. Met behulp van een politiek analysekader vinden ze de zwakke punten en tekortkomingen in het betoog van hun politieke opponenten te vinden — en hun weerwoord hierop te baseren.  

 

Daarnaast zijn ze in staat om rekening te houden met de fasen in het besluitvormingsproces en hun strategie hierop aan te passen.   Ook zijn de deelnemers in staat elkaar op constructieve en concrete wijze van feedback en tips te voorzien.  

 

Aanpak

Het programma Politieke debatvaardigheden is van twee tot zestien dagdelen te organiseren. Over het algemeen stellen we op basis van een voorgesprek en een individuele intake een 

Debatteren - voorzijdeselectie van de belangrijkste te behandelen onderdelen voor, passend binnen de gewenste tijdsbesteding.   Eventueel is het programma goed te combineren met een persoonlijke observatie per raadslid en verdere coaching.  

 

Aan het eind van de bijeenkomst ontvangen de deelnemers de lesbundel Spreken in het openbaar.  

 

Ervaringen

 

Gerelateerd

 

 

Terug naar Programma’s voor de fracties en individuele politici. Nog geen keuze kunnen maken? Neem contact op.

 

E-mail ons  Contactformulier

Cookie instellingen

Periklesinstituut maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken voor functionele en analytische doeleinden. Meer informatie over deze verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen