Presidiumtraining

Een goed politiek besluit begint met een goede voorbereiding. Bij elke gemeenteraad of Provinciale Staten hoort dus ook een goede agendacommissie. De trainingen van het Periklesinstituut helpen dit presidium de besluitvorming voor de raad goed voor te bereiden, een debatplanning te maken en daarmee rol van de gemeenteraad te versterken.

Zeker bij politieke besluiten geldt het: toeval bestaat niet. Wanneer het hoogste orgaan een goed besluit neemt – dat wil zeggen een besluit dat juridisch klopt, voor het college uitvoerbaar is én waarvan het draagvlak ervoor inzichtelijk is gemaakt – is daar een goede voorbereiding aan vooraf gegaan.

 

Veel van die voorbereiding gebeurt in het presidium, een groep van daartoe benoemde raadsleden die zich bezighoudt met de planning van de raadsagenda’s. In ons trainingsprogramma leren we de presidiumleden niet alleen hoe ze zo’n planning effectief kunnen maken, maar ook hoe ze de kwaliteit van een te agenderen raadsvoorstel op a-politieke wijze kunnen beoordelen. We leren ze werken met verschillende deliberatie vormen voor een effectieve organisatie van de besluitvorming en laten zien hoe ze met een termijnplanning de bestuurlijke én electorale rol van de raad versterken.

 

De trainingen worden verzorgd door seniottrainers John Bijl, Olaf Schuwer en Victor Vlam. Voor het programma werken zij samen met een van onze trainingsacteurs.

 

Terug naar Programma’s voor de volksvertegenwoordiging. Nog geen keuze kunnen maken? Neem contact op.

 

E-mail ons  Contactformulier

 

Bestemd voor
Presidium of agendacommissie
Duur
Elke module duurt een dagdeel. Ze zijn aansluitend of afzonderlijk te volgen.
Opbrengst
  • Politieke triage toe kunnen passen
  • Besluitvormingsprocessen inrichten
  • Duale rol van de raad versterken

 

 

 

Module 1 De rol van het presidium

Niemand is de politiek in gegaan om boven de partijen het raadsdebat te organiseren. Toch is het goed functioneren van de agendacommissie onontbeerlijk voor effectieve politieke besluitvorming.

 

In deze eerste module leren de leden van het presidium hoe ze gezamenlijk met hulp van de presidium-instrumenten de rol van de raad versteken en daarmee de politieke besluitvorming beter maken. Ze maken kennis met de drie functies van het presidium, leren de raadsagenda’s effectief in te richten en we laten ze zien hoe ze met het toepassen van Politieke triage de raadsplanning goed laten verlopen. Ze leren de kwaliteit van raadsstukken op a-politieke wijze beoordelen en met oefeningen en inzicht leren we ze om te gaan met de planning van het college.

 

Module 2 Hoe werkt politieke besluitvorming?

Een goed besluit komt nooit alleen maar op de inhoud tot stand. Ook de manier waarop het besluit wordt genomen, welke informatie beschikbaar is en in welke volgorde verschillende overlegvormen zijn gepland, kunnen bepalend zijn voor de effectiviteit van het besluitvormingsproces.

 

Tijdens deze module zien de presidium leden meerdere mogelijkheden om tot politieke besluiten te komen.  Aan het eind van deze module herkennen ze de vijf fasen van het politieke besluitvormingsproces en hebben ze verschillende manieren en deliberatie vormen gezien om een politiek in te richten die het best past bij de inhoud van het onderwerp én de eigen politieke cultuur van de gemeente.

 

Module 3 Het presidium en de gemeentewet

Aan de basis van alles wat de gemeente doet, staat de Wet. Ook het presidium krijgt er genoeg mee te maken. Hoe is de bevoegdheidsverdeling tussen raad en college geregeld? Wat houdt de actieve informatieplicht precies in (en hoe werkt deze in de praktijk)? Of: hoe zit het nu echt met de geheimhouding en vertrouwelijkheid?

 

Deze module zet de Gemeentewet, de Awb en de WOB in het voetlicht. Op een praktische wijze leren de presidiumdeelnemers een keuze voor een proces te maken en de Wet toe te passen.

 

Module 4 Debatanalyse

Het is niet alleen zo dat terugkijken geen kwaad kan; het is ook broodnodig! In het presidium adviseren de leden niet alleen over de raadsagenda, ze zijn ook in de gelegenheid met elkaar te bespreken hoe het beter kan.

 

In deze module worden de presidiumleden vaardige ‘debatanalysten’. Ze leren op een politiek neutrale wijze te beoordelen hoe de voortgang van een raadsvergadering verliep. Was de interactie effectief? Stond de sfeer het vergaderresultaat niet in de weg? Hoe droegen de gebruikte argumenten bij aan het uiteindelijke raadsbesluit? En vooral: paste de gekozen vergaderwijze bij de besluitvorming of moeten we het de volgende keer anders doen.

 

Met deze module leert het presidium niet alleen de kwaliteit van het politieke proces op a-politieke wijze te beoordelen, maar er ook tips voor te geven. Tegelijkertijd kijkt het presidium ook terug naar hoe hun voorbereidende werkzaamheden hebben bijgedragen aan de effectiviteit van het besluitvormingsproces.

 

Nog vragen over het presidiumprogramma of wil je er meer van weten?
Neem contact op met Natalie Bosch.

 

 

nataliebosch@periklesinstituut.nl

+31 6 20 79 81 70

Cookie instellingen

Periklesinstituut maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken voor functionele en analytische doeleinden. Meer informatie over deze verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen