Wordt beter in de wandelgangen!

  Politiek bedrijven is meer dan alleen een goed verhaal hebben. Vaak is het zo, dat wanneer je écht iets voor elkaar wilt krijgen, je er ook in de wandelgangen voor zult moeten vechten. Dat vraagt meer dan alleen ‘een goed verhaal hebben’; dingen in de week leggen, voorkoken, onderhandelen, leuren en soms gewoon uitwisselen van punten. Speciaal voor het lobbyen, redeneren en onderhandelen voor moties en amendementen ontwikkelde het Periklesinstituut een praktische en toepasbare training. Met de training Wordt beter in de wandelgangen leer technieken en theorieën uit lobbyen, diplomatie en de overtuigingsleer toepassen om ook buiten de politieke arena om effectief te zijn.  

 

Beschrijving

Ook bij de minder zichtbare manieren van politiek bedrijven passen specifieke vaardigheden. Het vraagt de kunde van lobbyen, redeneren en onderhandelen – maar vooral de combinatie ervan maakt de ene politicus vaardiger in het bereiken van succes in de wandelgangen dan de ander.  

 

En het vraagt strategie! De meeste moties halen het niet op de inhoud alleen. Ook de boodschapper is van belang: kom je geloofwaardig over? En: mogen de mensen je wel? Ook voor die effecten van je overtuigingskracht hoor je oog te hebben, wil je succesvol zijn. Je moet er zelfs een strategie voor hebben en mee bezig zijn; ook wanneer er geen motie of amendement ligt.  

 

In de training Wordt beter in de wandelgangen van het Periklesinstituut leer je niet alleen welke psychologische aspecten er gelden bij het lobby-, redeneer- en onderhandel- werk, je oefent ook met het in praktijk brengen van deze uitgangspunten. In drie stappen leer je je motie of amendement binnen te halen:

  • Wat komt er bij kijken om in de wandelgangen overtuigend te zijn?
  • Hoe kom je er achter wat de ander belangrijk vindt?
  • Hoe onderhandel je zonder in te geven op je principes?

 

In grote lijnen deze drie onderdelen de opzet van het programma. Bij elk onderdeel hoort een blokje theorie met de beschrijving van de te gebruiken technieken en natuurlijk oefening. Immers, spreken leert men door te spreken en dat geldt ook voor lobbyen, redeneren en onderhandelen. Het laatste onderdeel van het programma is een integratie; hoe versterk je je effectiviteit door alle technieken met elkaar te gebruiken.  

 

Onze trainingen staan vooral in het teken van oefening. Met onze direct toepasbare tips, leren de deelnemers de technieken direct ‘in de vingers’ te krijgen. Zo kun je er meteen mee aan de slag.  

 

Het programma Wordt beter in de wandelgangen

is voor fracties of als training in partijverband. Wij menen dat dergelijke vaardigheden het best kunnen worden geleerd en geoefend in de intimiteit van de eigen fractie. Ze vragen een kwetsbare houding die – zeker politici – niet natuurlijk valt in het openbaar en met politici uit een andere partij. 

 

E-mail ons  Contactformulier

 

Opbrengst

Na de training zijn de deelnemers in staat om met geavanceerde technieken het draagvlak voor een eventuele motie of een amendement in te schatten én te vergroten.  

 

Met vraagtechnieken onderzoeken ze op ongedwongen wijze principes, argumenten en eventuele tegenwerpingen bij politici van andere fracties en leren ze hun politieke plan in termen van een ander te presenteren.   Aan het eind van de training ontvangen de deelnemers de uitgebreide lesbundel Politiek bedrijven in de wandelgangen.

 

Aanpak

Voorafgaand aan de training ontvangen de deelnemers een intakeformulier voor een zelfbeoordeling. Dit formulier sturen ze rechtstreeks – dus anoniem – aan de trainer. De informatie gebruiken we voor het samenstellen van het programma voor de gezamenlijke bijeenkomst.

 

Zo kunnen we, naast onze eigen ervaringen met andere vergaderingen én onze observaties van de deelnemer, precies aansluiten bij de leerbehoefte van de deelnemer zelf.  

 

Het programma bestaat uit twee tot vier dagdelen.  

 

Eventueel organiseren we graag na bijvoorbeeld zes of negen maanden een terugkombijeenkomst om ervaringen te delen, elkaar scherp te houden en verdieping te zoeken.  

 

Ervaringen

 

Gerelateerd

 

 

Terug naar Programma’s voor de fracties en individuele politici. Nog geen keuze kunnen maken? Neem contact op.

 

E-mail ons  Contactformulier

Cookie instellingen

Periklesinstituut maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken voor functionele en analytische doeleinden. Meer informatie over deze verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen