Nieuw, het Perikles consult abonnement!

Geplaatst op woensdag 3 juni 2020

Heb je vragen, of worstel je met kwesties of dilemma's over het functioneren van onze lokale democratie? Het Periklesinstituut denkt graag met je mee. Heb je een korte adviesvraag, bijvoorbeeld over het organiseren van vergaderingen, aanpassingen in het reglement van orde, plegen van interventies, mogelijke integriteitskwesties of -dilemma’s, bestuurlijke verhoudingen, wettelijke mogelijkheden, enzovoorts, dan is het Perikles consultabonnement wellicht iets voor jou.

Wil je weten hoe het werkt? Lees hier meer

Vaardig virtueel voorzitten

Geplaatst op dinsdag 14 april 2020

Om de voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van politieke vergaderingen te helpen bij het omschakelen naar voorzitten in een virtuele vergadering, ontwikkelde het Periklesinstituut deze module voor voorzitters

Gebaseerd op het handboek dat John Bijl en Victor Vlam schreven in opdracht van het programma Democratie in Actie. Het handboek is te downloaden via de website van Lokale Democratie

 

Leer virtueel vergaderen

Geplaatst op donderdag 9 april 2020

Om gemeenteraden en Provinciale Staten te helpen bij het virtueel vergaderen, ontwikkelden John Bijl en Victor Vlam de online module virtueel vergaderen voor lokale politiek.

Lees hier meer over de module

Handboek voor lokale politiek in een virtuele omgeving

Geplaatst op dinsdag 7 april 2020

De Eerste Kamer heeft dinsdag 7 april ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming voor decentrale overheden. Met deze wet kunnen raden, staten, waterschappen en eilandsraden straks tijdelijk via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. Maar hoe doe je dat eigenlijk, virtueel vergaderen?

In opdracht van het programma Democratie in Actie schreven John Bijl en Victor Vlam van het Periklesinstituut een handboek voor virtueel vergaderen.


Dit Handboek beoogt raden, Staten en waterschapsbesturen te ondersteunen in het zelf beantwoorden van deze vragen én de politieke deliberatie ook in een virtuele omgeving plaats te kunnen laten vinden.
Het bevat uitleg en toelichting maar ook een praktische Snel aan de slag- gids voor je eerste virtuele vergadering én een evaluatieformulier om de volgende nóg beter te laten zijn.

Het handboek is te downloaden via de website van Lokale Democratie

Tips voor de virtuele voorzitter

Geplaatst op dinsdag 31 maart 2020

Voorzitters van politieke vergaderingen zijn de poortwachters van de besluitvorming. Tijdens de vergadering beoordelen ze of de vergadering de juiste zaken behandelt en de opgelegde vergaderdoelstelling wordt behaald. Tijdens een fysieke vergadering heeft een voorzitter diverse mogelijkheden tot zijn/haar beschikking om hier op aan te sturen, maar hoe doe je dat eigenlijk virtueel?

Tip 1 Markeer momenten

Als voorzitter van een vergadering in een fysieke ruimte heb je één heel belangrijk instrument: je aanwezigheid. Je zit aan het hoofd van de tafel en voor iedereen is duidelijk wie de vergadering leidt. Bij een vergadering in een virtuele omgeving schiet die bewustwording er bij deelnemers nog wel eens bij in. Voor hen ben je immers een precies evengrote afbeelding op het computerscherm.


Zorg er daarom voor dat je bij ieder moment je aanwezigheid weer even laat gelden. Het maakt dat je steeds weer laat zien dat het jóuw taak is de orde van de vergadering te bewaken. Je zorgt er ook voor dat voor alle deelnemers én kijkers de structuur van de vergadering duidelijk blijft.


Je bewaakt deze orde door bij beurtwisselingen even formeel te zijn. ‘Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn. Aangezien er geen vragen zijn gesteld voor de portefeuillehouders stel ik voor dat u meteen begint aan de tweede.’ Wellicht voelt het formeler dan je gewend bent, maar vergeet niet: net zogoed als dat jij hen niet helemaal ziet, zien de vergaderdeelnemers jou ook niet helemaal.

Tip 2 Vraag steeds akkoord en controleer het antwoord

In een fysieke vergadering ben je continu met het de deelnemers bezig. Je kijkt wie er wil interrumperen, wellicht gebruik je ook je non-verbale communicatie om deelnemers preventief te corrigeren én je probeert aan de hand van lichaamstaal in te schatten of iedereen een voorstel heeft begrepen.


Soms zijn dat kleine dingen zoals het vaststellen van de agenda. maar het zijn ook de momenten waarop je kijkt of iedereen snapt dat je naar het volgende agendapunt bent gegaan. Al die ontelbare momenten van controle zijn belangrijk om de concentratie van de deelnemers vast te houden en ervoor te zorgen dat iedereen in zogezegd het zelfde tempo vergadert.


Ook in een virtuele omgeving zijn deze controlemomenten belangrijk, al kun je ze haast niet informeel meer maken. Stel daarom je vragen voor akkoord expliciet en geef iedereen even de tijd om te reageren. Vraag ze bijvoorbeeld even de duim omhoog te steken. Een hoofdknik is namelijk niet altijd goed te zien, zeker wanneer de internetverbinding verhindert dat je iedere beweging van die vergadercollega’s ziet. 


Het is zelfs aan te bevelen aan het begin van de vergadering duidelijk te maken dat je even tijd nodig hebt om ieders akkoord te toetsen. Schroom ook niet om de deelnemers te vragen de bevestiging te herhalen als je niet zeker bent. Better safe than sorry!

Tip 3 Begin met een huddle

Denk nou niet dat vergaderingen beginnen wanneer jij ze opent. Een vergadering is namelijk ook vooral een sociale bijeenkomst. Voorafgaand staan mensen met elkaar te praten, er worden nog laatste ideeën of aanpassingen in moties uitgewisseld en in een andere tijd drukten ze elkaar de hand.


Deze momenten hebben ook een rituele functie. Het zet mensen in de vergadermodus en benadrukt dat ze ineens met elkaar de verantwoordelijkheid van de vergadering dragen. In een (raad)zaal gaat dat haast vanzelf, maar het is voor de vergaderdeelnemers een stuk moeilijker voor te stellen wanneer ze bij wijze van spreken zo van af de bank in hun eigen woonkamer de vergadering in moeten rollen.


Nu de fysieke samenkomst ontbeert, kun je mensen helpen om te schakelen met een huddle. Je kent de term misschien uit het Amerikaans Voetbal, als de teamleden met elkaar in een kring gearmd en voorovergebogen de strategie bespreken én elkaar opladen voor de wedstrijd die komen gaat. Ook scheidsrechters bij bijvoorbeeld bokswedstrijden kennen maar al te goed het belang de spelregels nog eens helder te maken. Het maakt het voor hem makkelijker in te grijpen wanneer de boksers zich laten gaan.


Voor jou als voorzitter is het net zo belangrijk. Even mensen helpen bij de omschakeling van thuiswerker naar vergaderdeelnemer te maken door een paar zeg maar dichterlijke woorden te spreken. Tegelijk kun je dat moment gebruiken om de spelregels te herhalen: spreken via de voorzitter, interrupties non-verbaal bij mij melden en alleen als vraag aan de spreker. Je zult zien dat de vergadering dan begint met meer energie, helderheid over de regels én duidelijkheid wie er zit om ze te handhaven.


Bij voorkeur organiseer je de huddle voor de vergadering, bijvoorbeeld vijf minuten vooraf, en buiten de openbaarheid van de uitzending. De griffier kan je helpen die te organiseren.Tot slot, wees liever duidelijk dan beleefd!


Heb je nog vragen, of wellicht aanvullende tips? Neem dan zeker even contact met ons op! contact@periklesinstituut.nl

Virtueel vergaderen

Geplaatst op woensdag 25 maart 2020

Lege straten, lege winkels en… lege raadzalen. Nagenoeg alles is anders en alles wat er niet anders is, zal anders moeten worden georganiseerd.

Democratie is een van die dingen. Het advies om niet of anders zo min mogelijk bijeen te komen, raakt de democratie in haar hart. Niet raar dat elke gemeente naar alternatieven zoekt. De ene raad stelt vergaderingen uit, een ander doet de meest heikele besluiten via de omweg van een quorumloze vergadering maar ook de optie om virtueel vergaderen wordt onderzocht.


Net als de andere oplossingen heeft ook die z’n beperkingen — en uitdagingen. Het Periklesinstituut heeft zes tips voor het organiseren van de virtuele vergadering.

Tip 1 Regel een rustige werkplek

Raadzalen hebben één heel groot, niet te vermijden voordeel: je bent altijd bij de vergadering. Het is ook het meest prominente, wegvallende onderdeel. En reden voor afleiding. Deelnemers aan videovergaderingen zijn veel minder geconcentreerd dan wanneer ze in een fysieke zaal zouden zitten. Bijna de helft van alle vergaderdeelnemers doet iets anders tijdens een online vergadering: ze lezen en beantwoorden e-mails of surfen op het internet.


De tip is eenvoudig. Zorg dat je er net zo goed, nee: nóg beter voor gaat zitten dan wanneer je in de raadzaal zou zijn. Zorg voor een opgeruimd bureau, zet je telefoon en computer op de ‘niet storen’-stand en hou als het kan de deur dicht. Zo zorg je er voor dat in ieder geval de op de loer liggende afleiding is weggeorganiseerd.

Tip 2 Via de voorzitter. Tegen de raad.

De meeste raadsleden zijn toch wel gewend om via de voorzitter te spreken. Bij virtueel vergaderen is dat alleen maar belangrijker geworden.


Het spreken via de voorzitter is er om ervoor te zorgen dat raadsleden die het woord hebben, zich richten tegen de gehéle raad, in plaats van één van de vergaderdeelnemers. Tegelijkertijd helpt het spreken via de voorzitter leden er aan te herinneren dat het spreken in een raadsvergadering ook betekent dat je spreekt op een publieke en openbare bijeenkomsten. Dat is voor virtuele vergaderingen niet anders. Ook al lijkt het publiek op veel grotere afstand, de virtuele raadsvergadering, vindt tenslotte plaats in een virtuele publieke ruimte’.


Ook voor de voorzitter zelf zijn de veranderingen groot. Bij virtuele vergaderingen is de verleiding té groot om door elkaar heen te praten, dus láát jezelf ook het woord geven door de voorzitter. En maak goede afspraken over interrupties. Laat interrumpeerders zich bijvoorbeeld melden via een separaat chat-kanaal of een groeps-WhatsApp en spreek af hoe de voorzitter zorgt dat de interruptie (tijdig) geplaatst kan worden.

Tip 3 Leer verbaal non-verbaal te zijn

Een van de mooie dingen aan democratie is de dynamiek. Vergaderingen hebben sfeer, zoals de oude zaal van de Tweede Kamer, waarvan Hans van Mierlo ooit eens na een debat zei dat er een wildebeestenlucht hing.


Ook non-verbale communicatie speelt in raadsvergaderingen een grote rol. Fracties die onrustig worden. Raadsleden die dreigend achter de interruptiemicrofoon kunnen staan… Meestal is degene die achter het spreekgestoelte staat juist niet de persoon waar je op moet letten.


Al deze verschijnselen maken onderdeel uit van het bedrijven van politiek én beïnvloeden het besluitvormingsproces. Ze geven gewicht aan argumenten en maken het democratisch besluit meer invoelbaar.  Het is niet voor niets dat John Bijl voor zijn bezoekjes als de Mystery Burger naar raadsvergaderingen toegaat, terwijl het makkelijker lijkt om in plaats van drieënhalfuur heen, drieënhalfuur terug in de trein te zitten, de vergadering thuis te streamen. Je mist teveel.


Helaas zijn we nog niet zover dat de gemeenteraad zoals de Jedi in Star Wars met hologrammen kan vergaderen. Een echt alternatief is er nog niet, behalve dat je je taalgebruik wél kan aanpassen aan deze beperking. Onthoud dat emoties voor maar liefst 55 procent met non-verbale communicatie worden overgebracht. Je woorden brengen voor slechts 7 procent je gevoelens of attitude over. Het ‘uitvergroten’ van je intonatie helpt daarom al flink, want emoties worden voor 38 procent zo gecommuniceerd. Dus gebruik je spreeksnelheid, volume en toonhoogte om je woorden te benadrukken. Zo zorg je er beter voor dat de andere vergaderdeelnemers je niet alleen ‘snappen’, maar ook voelen wat je bedoelt.

Tip 4 Houd je bijdrage nóg korter

Niet alleen letten mensen minder op tijdens videovergaderingen, ook de concentratiespanne is aanzienlijk minder. In het Verenigd Koninkrijk gaven deelnemers van videovergaderingen in een enquête aan dat na 20 minuten hun aandacht was weggezakt. In Singapore scoorde men hoger in dit onderzoek; daar hielden deelnemers het maar liefst 37 minuten uit. Ook Youtube-video’s langer dan 10 minuten worden door slechts de helft van alle kijkers uitgekeken.


Je bijdrage moet dus korter dan kort zijn. Geen geschiedsbeschrijvingen. Geen ‘voor ons ligt’. Geen uitgebreide dankzegging aan de ambtenaren. Maar meteen to the point. 


Met deze betoogstructuur moet het je lukken om je politieke punt in anderhalve minuut te maken. Let er wel op dat het veel meer voorbereiding vraagt om een dergelijke tekst goed samen te stellen. De belangrijkste toespraken vragen namelijk veel werk. En hoe korter ze zijn, hoe langer de voorbereiding. Of zoals de Amerikaanse president Woodrow Wilson al eens zei:

Als ik tien minuten moet spreken, heb ik een week voorbereiding nodig. Voor vijftien minuten: drie dagen. Voor een halfuur: twee dagen. En voor een uur, kan ik nu meteen beginnen.

Tip 5 Maak het plaatje mooi

Zit je in de raadszaal al in de spotlights, bij een videovergadering letten mensen al helemaal op je. Nog meer dan in bij een normale vergadering, is het plaatje belangrijk. Zorg er daarom voor dat het er mooi uitziet. Controleer even of de achtergrond niet te veel afleidt. Een stapel papier, en laat staan meerdere lege koffiebekers op de achtergrond geven mensen wellicht een verkeerde indruk van je. Ook bij Mark Rutte’s toespraak op 18 maart, waar hij vanuit het torentje sprak, heeft men vast meer gedaan met de achtergrond dan alleen stofdoek eroverheen halen.


Controleer ook of je niet toevallig privacygevoelige informatie in beeld hebt, zoals persoonlijke foto’s of informatie waar je thuisadres uit is af te leiden. En let er op dat dat je rustig en ongestoord zit. Je zou niet de eerste zijn bij wie tijdens een online vergadering ineens de kat op het toetsenbord springt of een stoere kleuter op de achtergrond binnenloopt. Of erger. Je zou bij applicaties als Zoom en Facetime zelfs een zogeheten virtuele achtergrond kunnen gebruiken, al zijn er ook weer mensen die daar andere voordelen van zien..


En als laatste, zorg ook dat je zélf goed in beeld bent. Licht vanaf de zijkant werkt het beste om je hele gezicht en daarna dus ook je mimiek en expressie (zie tip 3) goed in beeld te brengen. Plaats je camera op een andere hoogte dan op je bureau, bijvoorbeeld op een stapel boeken, want anders laat je mensen de hele vergadering je neusgaten in kijken. En gebruik gerust de de mute-knop wanneer je zelf niet aan het woord bent. In de raadzaal laat je je microfoon ook niet aanstaan, waarmee je voorkomt dat iedereen alles hoort wat je doet.

Tip 6 Zorg dat er geen misverstanden zijn over de techniek

De laatste tip spreekt haast voor zich, maar waarom wordt deze stap dan zo vaak overgeslagen? Oefen een vergadering — en maak je vertrouwd met de techniek. Voor mensen die dit allemaal voor het eerst doen is het verstandig om bijvoorbeeld eerst een een-op-een vergadering met de griffier of een ander raadslid te houden. Zo raak je vertrouwd met je nieuwe werkomgeving. Net zo goed als dat gehannes in raadzalen waar men een pasjessysteem voor de microfoons heeft ingebouwd, leidt gedoe met apparatuur alleen maar af en gaat het ten koste van de kwaliteit van de vergadering.

Tot slot

Met deze tips zul je zelf al hebben bedacht dat virtueel vergaderen meer tijd en meer voorbereiding kost. Niet alleen voor de personen die de techniek moeten organiseren, maar ook voor de deelnemers zelf.


Ook bij het plannen van de besluitvorming, zul je merken dat er meer tijd in gaat zitten. Is het in een normale vergadering soms al moeilijk de beeldvorming en de oordeelsvorming uit elkaar te halen, bij virtuele vergaderingen zal dat nóg moeilijker zijn. En door de kortere concentratiespanne en de andere beperkingen, zou zeker de oordeelsvormende fase, waar feitelijk het politieke debat zit, in de virtuele raadzaal wel eens meer tijd (lees: meer vergaderingen) nodig kunnen hebben. 


Het is daarom óók belangrijk om met elkaar goed af te spreken wanneer jullie tevreden zijn met de beeldvormende en zeker de oordeelsvormende fase. Wees scherp op de gevraagde beslissing, ook van de besluitvoorbereidende vergaderingen. Is het voorstel voor iedereen duidelijk? Hebben jullie scherp over welke beoogde maatschappelijke effecten het gaat? Dan is de beeldvorming klaar. Zijn alle politieke meningsverschillen helder? Dan kun je over naar de oordeelsvorming. Zijn alle relevante argumenten uitgesproken, van weerwoord voorzien en dus gewogen? Pas dan zijn we klaar voor de besluitvorming.


Als laatste, let een beetje op de voorzitter. Om een virtuele vergadering te leiden moet deze een stuk harder werken en hij of zij heeft jullie er hard bij nodig. Luister naar zijn of haar aanwijzingen en laat je corrigeren. Zijn instructies zorgen er immers voor dat jouw bijdrage beter tot z’n recht komt en dat de politieke besluitvorming beter verloopt.


En daar heeft iedereen, ook alle inwoners van jouw gemeente, het meeste baat bij.


Heb je nog vragen, of wellicht aanvullende tips? Neem dan zeker even contact met ons op! contact@periklesinstituut.nl

Mystery Burger Masterclasses uitgesteld

Geplaatst op dinsdag 24 maart 2020

Gezien alle huidige ontwikkelingen en de extra maatregelen die gisteravond door het kabinet bekend zijn gemaakt, hebben wij helaas moeten besluiten om álle vier de Mystery Burger Masterclasses voorlopig uit te stellen.

We hopen na het zomer-reces alsnog de vier geplande Masterclasses te kunnen gaan verzorgen. Alle deelnemers die zich reeds hadden aangemeld zullen dan als eerste de mogelijkheid krijgen zich opnieuw aan te melden, we houden je op de hoogte!

Mocht je er vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op, contact@periklesinstituut.nl of bel 010 - 3060 366.

Tot 6 april gesloten

Geplaatst op maandag 16 maart 2020

Gezien de huidige ontwikkelingen omtrent het coronavirus en de landelijke maatregelen, sluit het Periklesinstituut fysiek haar deuren, tot 6 april.

Alle geplande bijeenkomsten en afspraken tot 6 april zullen worden verplaatst. We blijven uiteraard wél gewoon bereikbaar via sociale media, e-mail en telefonisch.

Mystery Burger Masterclass

Geplaatst op woensdag 19 februari 2020

Voor zijn column in Binnenlands Bestuur zag John Bijl meer dan driehonderd gemeenteraads- en Statenvergaderingen. Elke week bezoekt hij een willekeurige publieke tribune om verslag te doen van de kwaliteit van de vergadering én van het democratische besluitvormingsproces. Het leverde hem een unieke kijk op ons democratisch proces en de kwaliteit van politieke vergaderingen.

In de Mystery Burger Masterclass deelt hij de meest opvallende observaties én zijn tips om ook uw politieke vergadering effectiever te maken. In elke Masterclass behandelt hij een nieuw thema aan de hand van recente observaties, trends en uitdagingen in onze vertegenwoordigende democratie. De bijeenkomsten zitten boordevol tips én voorbeelden om de politieke vergaderingen en de democratische besluitvorming in jouw eigen gemeente of provincie te verbeteren.


Een aanrader voor raads- en Statenleden, commissieleden, maar ook burgemeesters, CdK’s en griffiers.

Programma

De Mystery Burger Masterclass wordt één keer per maand, op een zaterdag georganiseerd. De bijeenkomsten vinden plaats op het Periklesinstituut in Rotterdam.

09:30 Inloop, koffie/thee en kennismaking

10:30 Interactieve Masterclass met veel voorbeelden uit de praktijk

13:00 De lunch staat voor u klaar

14.00 Afsluiting

Kosten

Tot aan het zomerreces kunt u zich aanmelden voor een of meerdere van de volgende vier Masterclasses:

Deelname per Masterclass € 280 (inclusief lunch en lesmateriaal)

Abonnement voor alle vier (tot aan het zomerreces) € 980

(genoemde tarieven zijn ex btw)

Max 8 deelnemers per Masterclass (bij minder dan 5 deelnemers gaat de Masterclass niet door)

Masterclass 1: Vergroot de interactie (21 maart 2020)

De kwaliteit van politiek bedrijven valt of staat met de mate van constructieve interactie. Constructieve interactie vergroot de kwaliteit én de legitimiteit van politieke besluiten. Hoe kun je als raad (of Staten) én als individueel lid de interactie vergroten?

✔︎ Zelf met kwalitatieve interruptie de interactie vergroten

✔︎ Met argumentatieve technieken de kwaliteit van de besluitvorming verbeteren

✔︎ Een politieke strategie bepalen waar profilering én besluitvorming elkaar niet uitsluiten

Voorbeelden: Limburg, Westerwolde, Terneuzen

Masterclass 2: Politiek opdrachtgeverschap (18 april 2020)

De raad is het hoogste orgaan van de gemeente. Dat betekent dat de raad er niet alleen is voor vertegenwoordiging van de bevolking en de controle of het college zijn werk wel goed doet. De raad is ermee óók opdrachtgever van het politieke beleid. Sterker, door dit kaderstellen worden alle andere taken alleen maar makkelijker.

✔︎ Het verschil tussen hoofdlijnen en beleidslijnen leren kennen

✔︎ Kaderstellende standpunten inzichtelijk en invoelbaar formuleren

✔︎ Meningsverschillen in de raad gebruiken om je standpunt én het beleid beter te maken

Voorbeelden: Noord-Holland, Culemborg 

Masterclass 3: We zijn de commissie niet aan het overdoen (16 mei 2020)

Iedere gemeente werkt met een vergadermodel. Dat moet ook wel, want door de besluitvorming te faseren zorg je dat de hele raad betrokken wordt bij de probleemformulering, de oplossing voldoende wordt onderzocht én iedereen aan bod komt bij het beleid. In deze Masterclass merk je hoe je meer haalt uit het vergadermodel, zodat herhalingen van de commissie overbodig worden.

✔︎ Inzicht in hoe fasen van een besluitvormingsproces werken en achter het vergadermodel leren kijken

✔︎ Effectiever optreden in verschillenden fasen van een besluitvormingsproces

✔︎ Goed gebruik maken van opinies en argumenten van andere fracties

Voorbeelden: Uitgeest, Edam-Volendam, Ede

Masterclass 4: Haal meer uit de tweede termijn (20 juni 2020)

Aan het eind van de raadsvergadering heeft de gemeenteraad een of meerdere besluiten genomen. En als het góed is, is dan ook duidelijk met welke afweging dat is gedaan. In deze Masterclass ziet u hoe je met de tweede termijn je grip op die afweging vergroot. Je leert beter standpunten van andere fracties én het college analyseren en hun standpunten voor je eigen positie te gebruiken.

✔︎ De argumenten van anderen analyseren en gebruiken voor jouw betoog

✔︎ Vragen en tegenwerpingen gebruiken om jouw betoog en positie sterker te maken

✔︎ Praktische technieken toepassen om jouw argumenten effectiever te maken

Voorbeelden: Koggenland, Hengelo, Vlissingen

Aanmelden en annuleringsvoorwaarden

Aanmelden voor een of meerdere Masterclasses kan alleen via het inschrijfformulier.

Voorwaarden voor aanmelden, deelname en annulering kunt u hier downloaden.

Burgemeester Krikke nam ontslag via instagram. Was dat nou zo verstandig?

Geplaatst op maandag 7 oktober 2019

'Nee', zegt John Bijl, dat was geen goed idee. In de podcast van De Dag (NPO Radio 1) legt hij uit waarom.

Beluister hier de podcast

Cookie instellingen

Periklesinstituut maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken voor functionele en analytische doeleinden. Meer informatie over deze verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen