Snel aan de slag in de nieuwe gemeente

Vanaf 1 januari 2019 zijn er twaalf nieuwe gemeenten en dus nieuwe gemeenteraden. Natuurlijk wil je jouw raadsleden graag helpen met het zo snel mogelijk eigen maken van de bij het raadswerk horende debatcultuur en daar uit voortvloeiende vaardigheden. Het modulair opgebouwde inwerkprogramma van het Periklesinstituut behandelt alle aspecten van het raadslidmaatschap én de rol van de raad gezamenlijk. Op naar een nieuwe bestuursperiode!

Op 21 november 2018 zijn er in zevenendertig gemeenten herindelingsverkiezingen. In deze gemeenten gaan burgers naar de stembus om een de volksvertegenwoordiging voor hun  nieuwe gemeente uit te zoeken. Vanaf 1 januari 2019 zijn er twaalf nieuwe gemeenteraden.

Al die raden moeten na de verkiezingen snel aan de slag. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de richting van het gemeentebestuur — en middels hun openbare vergaderingen kan iedere inwoner deelgenoot worden van die koers.

 

Hoe werkt het inwerkprogramma? Bekijk alle modules

 

Vanzelf gaat dat niet. Raadsleden krijgen te maken met soms ingewikkelde instrumenten zoals moties en amendementen, waarvan niet meteen duidelijk is hoe het gemeentewettelijk en strategisch het beste is in te zetten. Het lezen en gebruiken van de begroting is voor de meeste raadsleden een worsteling. En door de vele soorten samenwerkingsverbanden is het soms een ware zoektocht naar waar en wanneer je je invloed uitoefent.

 

Met het inwerkprogramma van het Periklesinstituut wordt de gemeenteraad snel, vakkundig én ervaringsgericht getraind in het volksvertegenwoordigende werk. Daarnaast werkt het programma verbindend. Anders dan in campagnetijd, hebben de raadsleden ná de verkiezingen, behalve het vertegenwoordigen van hun eigen achterban, ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid om met elkaar de gehele bevolking van de gemeente te vertegenwoordigen. Dat betekent: samen het debat aangaan door meningsverschillen uit te spreken, op elkaars standpunten in te gaan en argumenten te wegen. Zo ontstaat een eenduidig, inzichtelijk én invoelbaar beleidsresultaat. 

 

 

 

 

Stel zelf je inwerkprogramma samen

Het Periklesinstituut ontwikkelde een modulair programma, zodat het direct op de nieuwe raad is toe te snijden. Elke module duurt anderhalf uur. Zo zijn er twee modules op een avond of vier op een dag te doen.

 

 

 

Modules

De modules zijn onderverdeeld in drie blokken, elk met een eigen thema. Je kunt uit elk blok een module kiezen, maar ook een avond of middag vullen met twee modules uit één blok. Je kiest zelf welke modules je met de raad wilt behandelen. Elke module wordt verzorgd door twee ervaren specialisten van het Periklesinstituut.

De programma’s zijn onderling afwisselend. De ene keer is er veel oefening, de andere keer is de inhoud meer theoretisch van aard. Zo blijft het hele inwerkprogramma leerzaam, gevarieerd én boeiend.

 

 

 

 

Blok A de rol van de raad

Als hoogste orgaan van de gemeente zit de raad aan de knoppen van het lokaal bestuur. Niet alleen als opdrachtgever van het college, maar ook als de controleur van het beleid. In de modules van Blok A leren we de raad wat het betekent om vanuit de kaderstellende rol een politieke opdracht te formuleren én hoe je dat doet in het debat. Zodat er een weloverwogen, invoelbaar en inzichtelijk raadsbesluit ontstaat dat niet alleen de wethouders, maar ook de inwoners van de gemeente zullen begrijpen.

 

 

Blok B Dagelijkse kost

Het politieke vak vraag niet alleen maatschappelijke kennis en een goed netwerk maar ook specifieke vaardigheden en competenties. In de modules van Blok B leren de raadsleden de kneepjes van het parlementaire vak. Snelle technieken om overtuigend te spreken én op zoek te gaan naar de bespreekpunten voor de besluitvorming. Hoe je met behulp van het vergadermodel samen op zoek gaat naar de hoofdlijnen van beleid. En omgaan met last die de spotlight van de lokale politiek je soms kan opleveren.

 

 

Blok C Raad en omgeving

Niet alleen in de raad is samenwerking belangrijk, maar ook daar buiten. Met andere gemeenten bijvoorbeeld. Of met de inwoners en instellingen. In de drie modules van Blok C leren we de raad hoe samenwerken elkaar versterken betekent. Met Europa Decentraal leren we de mogelijkheden van Europees beleid. We leren de raad grip te houden op de verschillende gemeenschappelijke regelingen. En we laten ze zien hoe je de gemeente versterkt door ook de democratische besluitvorming niet alleen in gemeentehuis te houden maar ook de omgeving daarin te betrekken.

 

 

Nog vragen over het inwerkprogramma of wil je er meer van weten?
Neem contact op met Natalie Bosch.

 

 

nataliebosch@periklesinstituut.nl

+31 6 20 79 81 70

Cookie instellingen

Periklesinstituut maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken voor functionele en analytische doeleinden. Meer informatie over deze verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen