Vergaderen en politieke besluiten nemen doe je samen. Het verbeteren ervan ook.

Het Periklesinstituut helpt gemeenteraden en provinciale staten effectiever vergaderen en scherper debatteren. Zodat de politieke besluitvorming beter wordt en de raadsvergaderingen aantrekkelijker. Met onze programma’s laten we raden en staten zien hoe ze effectiever op elkaar in gaan, het vergadermodel beter kunnen benutten en hoe ze politieke debatten inzichtelijk en invoelbaar houden.

Verbeter de besluitvorming Agressie en integriteit  Bekijk alle diensten

 

Een goede raads- of Statenvergadering ontstaat pas wanneer tegenstanders met elkaar duidelijk kunnen maken wat de meningsverschillen precies zijn, ingaan op elkaars argumenten — en dan pas het besluit te nemen welke oplossing de beste is. Zo ontstaat goed afgewogen en transparante besluitvorming, begrijpbaar voor burgers en belanghebbenden.

 

Samen werken aan een beter politiek besluit

Onze programma’s richten op de gehele raad of staten. Wij vinden dat de leden van de volksvertegenwoordiging gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de effectiviteit van de vergadering en daarmee de kwaliteit van de besluitvorming. Met onze programma’s maken we het dat het debat en de voorbereidende vergaderingen scherper, meer interactief en aansprekender worden.

 

We werken met de door ons ontwikkelde drie criteria voor politieke vergaderingen. We helpen raads- en Statenleden met elkaar de vergaderkwaliteit te verbeteren, de belangenafweging inzichtelijk en in voelbaar te maken en de met de criteria steeds weer te beoordelen of ze hun gezamenlijke werk als hoogste orgaan van de gemeente of provincie goed hebben uitgevoerd.

 

We helpen raads- en Statenleden met elkaar de vergaderkwaliteit te verbeteren, de belangenafweging inzichtelijk en in voelbaar te maken en de met de criteria steeds weer te beoordelen of ze hun gezamenlijke werk als hoogste orgaan van de gemeente of provincie goed hebben uitgevoerd.

 

De thema’s die daarbij aan de orde komen zijn vaak de rol van de raad vooral in het kaderstellen, de mate van interactie tijdens de raads- of statendebatten en voorbereidende vergaderingen zoals commissies en carrousels en hoe het vergadermodel helpt de besluitvorming beter te maken.

 

Kaderstellen — Raad   Interactie — Raad   Vergadermodel — Raad   Agressie — Raad    Integriteit — Raad
 

 

 

Naast het werken aan de effectiviteit van de besluitvorming en goed gebruik van de vergaderdiscipline helpt het Periklesinstituut de volksvertegenwoordiging met het werken zonder last. We helpen ze om te gaan met agressie en intimiderend gedrag en maken ze bewust van de dilemma’s rondom integriteit.

 

Vergaderen zonder last

Naast de programma’s voor het verbeteren van de democratische besluitvorming, helpt het Periklesinstituut politici zicht te krijgen op de dilemma’s rondom integriteit en om te gaan met agressie, bedreiging en zelfs geweld.   Beide thema’s hebben het in zich de politiek te kunnen verlammen; en dan is het goed om er met elkaar op voorbereid te zijn.

 

Nog vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op.

 

Bekijk alle diensten

Cookie instellingen

Periklesinstituut maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken voor functionele en analytische doeleinden. Meer informatie over deze verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen