Help de politieke besluitvorming met een strakke, efficiënte én overzichtelijke vergadering

Voorzitters van politieke vergaderingen zijn de poort-wachters van de besluitvorming. Tijdens de vergadering zijn ze in staat te beoordelen of de vergadering de juiste zaken behandelt en de opgelegde vergader-doelstelling wordt behaald. Zo niet, heeft een competente voorzitter de mogelijkheid om hier (met zachte hand) op aan te sturen.

Met onze programma’s helpen we voorzitters van politieke vergaderingen hun vaardigheden aan te scherpen en zo aan te sturen op een effectievere vergaderingen die leidt tot een overzichtelijk politiek besluit.

 

Politieke vergaderingen voorzitten is misschien wel het meest complexe werk uit het politieke bedrijf. Zelfs onvergelijkbaar met het voorzitten van ándere vergaderingen, bijwoord buiten de politiek. Niet alleen wordt er van voorzitters gevraagd dat ze hun eigen mening opzij zetten, maar ook dat ze letten op de vergaderdoelstelling, de mate van interactie, het voorkomen van onderlinge discussie, taalgebruik, sfeer en dynamiek, enzovoorts.

 

Met onze programma’s helpen we voorzitters in het aansturen op de vergaderdoelstelling, het (onafhankelijk) aanmoedigen van het debat en het bewaken van de vergaderorde. En dit te doen zónder te sturen met de hiërarchie van een directeur (want die heeft de vergadervoorzitter niet) en zónder zich te bemoeien met de inhoud (want dat mag een technisch voorzitter niet).

 

We bieden trainingen die stilstaan bij het de vaardigheden voor het voorzitten. Met scherpe observaties in een uitgebreide persoonlijke rapportage leren de deelnemers van hun eigen prestaties, onze feedback en op de persoonlijk gesneden tips.

 

In onze vervolgtrainingen gaan we in op specifieke vaardigheden zoals het aanmoedigen van de interactie, rekening houden met de publieke tribune en omgaan met deelnemers die zich niet makkelijk door de voorzitter laten corrigeren.

 

Verbeter het het vergadermodel

Naast de programma’s in voorzittersvaardigheden ontwikkelde het Periklesinstituut specifieke trainingen Omgaan met het vergadermodel. In deze trainingen leren we de vergadervoorzitters aan te sturen op een gevraagde beslissing passend bij het in een gemeente gehanteerde vergadermodel én de bijbehorende debatcultuur. Deze trainingsprogramma’s stellen we met presidium, griffie of bijvoorbeeld een raadswerkgroep zó samen dat ze de bedoeling heeft het gebruik van het vergadermodel – en dus de effectiviteit en kwaliteit van de politieke besluitvorming – beter te maken.

 

Nog vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op.

 

Cookie instellingen

Periklesinstituut maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken voor functionele en analytische doeleinden. Meer informatie over deze verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen